Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Zakopanem jest instytucją samorządową. Instytucja ta zajmuje się świadczeniem pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, społecznej lub materialnej.

Główne zadania PCPR w Zakopanem mogą obejmować:

Pomoc rodzinom w kryzysie – świadczenie wsparcia materialnego, psychologicznego i socjalnego rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Rodzinom z problemami finansowymi, rodzinom dotkniętym przemocą domową czy rodzinom z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki.

Pomoc dzieciom i młodzieży – zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, nadużyciami czy innymi problemami.

Realizacja programów profilaktycznych – organizacja działań mających na celu zapobieganie patologiom społecznym. Dotyczy to między innymi programów profilaktycznych przeciwdziałających uzależnieniom czy promujących zdrowy styl życia.

Udzielanie świadczeń rodzinom – przyznawanie świadczeń pieniężnych, żywnościowych czy innych form pomocy materialnej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Interwencja kryzysowa – reagowanie na sytuacje kryzysowe, w których życie lub zdrowie osób jest zagrożone. Czyli np. interwencja w przypadkach przemocy domowej czy wypadków losowych.

Współpraca z innymi instytucjami – PCPR w Zakopanem może współpracować z innymi instytucjami pomocowymi, służbami społecznymi, organizacjami pozarządowymi oraz placówkami oświatowymi w celu zapewnienia kompleksowej pomocy osobom i rodzinom potrzebującym wsparcia.

Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem działa na podstawie przepisów prawa i jest finansowane ze środków publicznych, głównie budżetu powiatu tatrzańskiego, w ramach którego funkcjonuje.

Adres

Adres:

Heleny Modrzejewskiej 5, 34-500 Zakopane

GPS:

49.289779000264026, 19.953099515373356

E-mail:

-

Godziny otwarcia

Poniedziałek

9:00-16:00

Wtorek

9:00-15:00

Środa

9:00-15:00

Czwartek

9:00-15:00

Piątek

9:00-15:00

Sobota

-

Niedziela

-

Wystaw recenzję

Cena
Lokalizacja
Obsługa
Usługi
Jedzenie
Publikowanie ...
Twoja ocena została pomyślnie wysłana
Proszę wypełnić wszystkie pola
Captcha check failed